(فارسی) تبعید یک معلم مریوانی به سمنان به مدت 5 سال

عزیز ناصری مدرس مدارس شهرستان مریوان، توسط اداره ی کل آموزش و پرورش استان سنندج به مدت ۵ سال به شهرستان سمنان تبعید شده است.

منبع مطلعی در این باره به روژی کورد گفت: “عزیز ناصری معلم مدارس مریوان وعضو انجمن صنفی معلمین، به اتهام “توهین به مقدسات” به مدت ۵ سال به شهرستان سمنان تبعید شده است.

نامبرده یک سال پیش در تجمع اعتراضی سراسری معلمان ایران و کوردستان که به منظور اعتراض به نادیده گرفتن حقوق آنان، بیشتر شهرهای ایران را فرا گرفت، به شیوه ای صریح دولت حسن روحانی را در مورد کم توجهی به صنف معلمین و فرهنگیان درایران،  مورد انتقاد قرار داده بود.

عزیز ناصری، دبیر، روزنامه نگار، شاعر و مترجم کورد متولد شهرستان مهاباد و ساکن شهرستان مریوان می باشد و  تاکنون مجموعه ای کتب در زمینه ی ترجمه و تحقیق به چاپ رسانده است.ترجمه ی (ده ربه ندی په پووله و ئاوێنه ئاوێنه بچکۆله کان) از شیرکو بیکس و ناله جدایی از هیمن و ویرایش و چاپ دستنوشته ی شرح مناظره در انشای نالی از مجموعه آثار وی هستند.

طبق اخبار رسیده به مرکز روژی کورد، عزیز ناصری تاکنون چندین بار توسط حراست و نهادهای امنیتی، درمورد فعالیت صنفی معلمین و مسائل اجتماعی و سیاسی مورد بازخواست و پرس و جو قرار گرفته است و ازجمله ۱۶ شهریور۱۳۹۰ توسط مراکز امنیتی استان کوردستان به مدت ۳ ماه در سلول انفرادی مورد بازجویی قرار گرفت.

همچنین عزیز ناصری ازجمله کسانی بود تلاش فراوانی به منظور تدریس زبان کوردی در مدارس، به عمل آورده است و در راستای تدوین متون شایسته جهت تنها دو ساعت تدریس زبان کوردی که در دوره راهنمائی و برای یک سال تحصیلی گنجانده شده است کوشش فراوانی بعمل آورده است که بدین دلیل نیز مورد مخالفت و بازجوئی از سوی مراکز امنیتی و حراست اداره آموزش و پرورش قرار گرفته است.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -