(فارسی) با گذشت بیش از یک ماه از سرنوشت شهروند کورد بانه ای اطلاعی در دست نیست

یک شهروند کورد ساکن شهرستان بانه به نام «آواره پرتوی» بیش از یک ماه است که از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شده است  و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی دردست نیست.

 ۲۱ تیر ماه 1395 شمسی، «آواره پرتوی» درمحل کارش توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران شهرستان بانه دستگیر و بیش از ۳۸ روز است که  در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون از مکان بازداشت، جرم و نیز وضعیت روحی و جسمانی وی اطلاعی در دست نیست.

بی اطلاعی از از سرنوشت و مکان نگهداری این جوان کورد موجبات نگرانی بیش از حد خانواده ی وی شده است و بی توجهی نیروهای اطلاعاتی در پاسخدهی به “خانواده ی پرتوی”، علیرغم چندین بار مراجعه ی پی در پی آنان به مراکز مرتبط،  باعث شدت گرفتن نگرانی های خانواده ی این شهروند بانه ای شده است.

طبق آمار ثبت شده توسط بخش حقوق بشر مرکز (روژی کورد) طی چند ماه گذشته ۷۱ تن از شهروندان کورد، در شهرستانهای مختلف کوردستان، توسط اداره ی اطلاعات و مراکز امنیتی و حفاظتی سپاه دستگیر و از سرنوشت حدود ۲۰ تن از آنان و از جمله سحر فیزی و تروسکه ویسی، اطلاعی در دست نیست.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -