(فارسی) آتشسوزی ها در استان کرمانشاه ادامە دارد و کسی جوابگوی درخواست مردم و فعالین نیست

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) یک معلم کورد ناچار به‌ ترک وطن شد

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) یک دختر بوکانی توسط یکی از اعضای اطلاعات سپاه پاسداران بوکان مورد تعرض جنسی قرار گرفت

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) تهاجمات نژادپرستانه سیستماتیک به ملیتهای غیرفارس ایران اینبار دامان کوردهای لک را گرفت

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) وزارت اطلاعات ٩ جوان کورد را در ثلاث باباجانی بازداشت کرد

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) کانون فرهنگی «اطهر» کرمانشاه هەلپەرکی کوردی را مبتذل و غیراخلاقی خواند

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) یک کودک ۱۷ساله کُرد توسط دادگاه سقز به حکم اعدام(قصاص) محکوم شد

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) گفتگوی اختصاصی روژی کورد با مادر افسانه بایزیدی فعال دانشجوی کُرد

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) کولبر دیگری نیز در پی تیراندازی مستقیم ماموران رژیم جان باخت

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

(فارسی) فشار اداره اطلاعات مریوان و جوانرود بر خانواده های فعالیت سیاسی

متاسفانه این مطلب تنها به %LANG در دسترس است.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -