(فارسی) آتشسوزی ها در استان کرمانشاه ادامە دارد و کسی جوابگوی درخواست مردم و فعالین نیست

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) یک معلم کورد ناچار به‌ ترک وطن شد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) یک دختر بوکانی توسط یکی از اعضای اطلاعات سپاه پاسداران بوکان مورد تعرض جنسی قرار گرفت

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) تهاجمات نژادپرستانه سیستماتیک به ملیتهای غیرفارس ایران اینبار دامان کوردهای لک را گرفت

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) وزارت اطلاعات ٩ جوان کورد را در ثلاث باباجانی بازداشت کرد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) کانون فرهنگی «اطهر» کرمانشاه هەلپەرکی کوردی را مبتذل و غیراخلاقی خواند

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) یک کودک ۱۷ساله کُرد توسط دادگاه سقز به حکم اعدام(قصاص) محکوم شد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) گفتگوی اختصاصی روژی کورد با مادر افسانه بایزیدی فعال دانشجوی کُرد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) کولبر دیگری نیز در پی تیراندازی مستقیم ماموران رژیم جان باخت

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) فشار اداره اطلاعات مریوان و جوانرود بر خانواده های فعالیت سیاسی

Sorry, this entry is only available in French.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -