(فارسی) پنج نفر دیگر در زندان ارومیه نیز جهت اجرای حکم اعدام روانه سلول انفرادی شدند

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) دستگاه قضایی ایران ٦ زندانی کورد را در ارومیه اعدام کرد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) دانشجوی سال آخر رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) دستگاه قضایی ایران ٢ جوان بلوچ و مشهدی را اعدام کرد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) امروز دستکم ٣ نفر در کوردستان خودکشی کردند

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) دستگاه قضایی ایران یک شهروند کرماشانی را در ملا عام بە دار آویخت

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) کاوە، برادر افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی کورد، در کرماشان بازداشت شد

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) نیروهای حکومتی مانع رویداد فرهنگی رزاو شدند

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) سنندج: صدور حکم زندان برای 5 نفر از اعضای خانواده حسین پناهی و مقدم در سنندج

Sorry, this entry is only available in French.

(فارسی) اشنویه: انفجار مین سبب قطع پای یک جوان گردید

Sorry, this entry is only available in French.

© Association pour les Droits Humains au Kurdistan d'Iran-Genève (KMMK-G) - Admin -